İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen seminerde, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek “Elektronik Tebligat Mevzuatı” anlatıldı. Katılımcılara sunum yapan İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, düzenlemenin bütün kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerini bağladığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca sürdürülen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında, Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’nda “Elektronik Tebligat Mevzuatı” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Aydın’ın ev sahipliği yaptığı seminere İBB müfettişleri ile ilgili diğer bürokratlar katıldı.

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy tarafından çeşitli görsel veri, analiz, istatistiki bilgiler verilerek interaktif bir ortamda gerçekleştirilen sunumda, 6 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek Elektronik Tebligat Yönetmeliği anlatıldı.

Yönetmeliği’nin amacının, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunu belirten Nurten Uğursoy, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin detayları açıkladı.

   Düzenlemenin bütün kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile iştiraklerinin yanı sıra, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, tüm özel hukuk tüzel kişilerini, noterleri, avukatları, arabulucuları, bilirkişileri, adli ve idari yargı mercilerini, icra müdürlüklerini kapsadığını ifade eden Uğursoy, Elektronik Tebligat adresinin nasıl alınacağını ve kullanılacağını aktardı.