Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği’nin ( MUFETDER) 3 üncü Olağan Genel Kurulu, 19.11.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Seminer Salonu’nda Genel Kurul Üyelerinin Katılımıyla Gerçekleştirildi.

   Genel Kurul’un Açılışı ve program akışı hakkındaki genel bilgilerin Müfettiş Nuri Sait Yıldırım tarafından takdim edilmesini, müteakip katılımlarından ötürü duyulan memnuniyet ifade edildi. Nuri Sait Yıldırım daha sonra selamlama konuşmasını yapmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Celal Annak’ı mikrofona davet etti.

   Genel Kurula katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Celal Annak yaptığı selamlama konuşmasında; Büyükşehir Belediye Müfettişleri’nin mesleki bilgi ve birikimlerinin artırılması için ulusal düzeyde panel düzenleme çalışmaları ile özlük haklarının iyileştirilmesi konularındaki çalışmaları ve diğer mesleki faaliyetleri dolayısıyla dernek yöneticilerine teşekkür etti ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri ile beraber tüzel kişilik kazanacak 14 adet yeni büyükşehir belediyesi ile beraber üye ve paydaş skalasının genişlemesi nedeniyle bir sivil toplum kuruluşu olarak derneğin önem ve etkinliğinin daha da artacağını söyledi. Kurul Başkan Annak, yapmış oldukları faaliyet ve çalışmalarından ötürü başta Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Süleyman Hacıcaferoğlu olmak üzere, derneğin tüm yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı bir genel kurulun gerçekleştirilmesi temennisi ile konuşmasını tamamladı.

   Daha sonra gündem maddelerine geçilerek divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi müfettişi Deniz Yasemin Tipi seçildi.

Genel Kurul Toplantısı’nda faaliyet ve denetim raporları okunarak ayrı ayrı oylandı. Oylama öncesi ve sonrasında bazı katılımcılar dilek ve temennilerini beyan ettiler. Akabinde seçim işlemlerine yönelik prosedür tamamlandıktan sonra yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

   Oylama sonrası yeniden Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği Genel Başkanlığı’na seçilen Süleyman Hacıcaferoğlu teşekkür konuşmasında; Genel Kurul üyelerinden aldıkları güçle müfettişlerin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi noktasında gerek TBMM’nde ve gerekse bürokratik kademelerde her türlü çalışmaların yapılacağını, bu itibarla tüm meslektaşlardan çalışmalara etkin katılmalarını arzu ettiğini söyledi.

   Derneğin 13.06.2007 de kurulduğunu belirten Hacıcaferoğlu, genç üyelerin dernek yönetiminde fiilen görev almaya başlamaları ile, emekli olan ve tecrübeli üyelerden istifade ederek yetişmelerinin faydalı olacağını, ilelebet kendilerinin bu görevde bulunmalarının söz konusu olamayacağını düşündüğünü belirterek, bugüne kadar görev yapmış yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve yeni seçilen üyelere başarılar diledi.

   Genel Başkan Hacıcaferoğlu; denetim hizmeti sınıfı ile ilgili mevzuat eksikliklerinin giderilmesinin gerekli olduğunu, bu bağlamda daha etkin ve kaliteli bir şekilde denetim faaliyetlerinin icra edilmesi için ulusal ölçekte spesifik olarak müstakil bir Denetim Kanunu’na ihtiyaç duyulduğunu, bunun için çalışmalar yapacaklarını söyleyerek günümüzde iletişim ve yönetişimin önemli olduğunu, ortak akılla hareket edilmesinin gerekliliğini ve üyelerin çalışmalara daha çok aktif destek vermelerini arzuladığını belirtti ve üyelerce başta mesleki konular olmak üzere, ülkenin gündemi ile ilgili düşünce ve fikirlerin makale haline getirilerek derneğin web sitesine yayımlanabileceğini, böylelikle üyeler ve kamuoyu ile paylaşımın sağlanmış olacağını ifade etti.

   Genel Başkan Hacıcaferoğlu; katılımlarından dolayı Teftiş Kurulu Başkanı Celal Annak ve diğer dernek üyelerine çok teşekkür ettiğini belirttikten sonra divan kurulu oturumu kapattı.

   Genel Kurulda yapılan seçimden sonra yeni yönetim kurulunu oluşturan üyeler;

Süleyman Hacıcaferoğlu Genel Başkan
Abdurrahman Binici Genel Sayman
Tahir Şahin Genel Sekreter
Necati Çakıroğlu Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Kavus Genel Başkan Yardımcısı
Hande Akan Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Mücahit Konak Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Ayaz Genel Başkan Yardımcısı
Ata Şengül Genel Başkan Yardımcısı
Genel Kurulda yapılan seçimden sonra yeni denetim kurulunu oluşturan üyeler ise;

Abdullah Aydın Başkan
Ahmet Duran Üye
Çağrı Özkan Üye