Misyon

Ülkemiz yerel yönetimlerine örnek teşkil edecek AB standartlarındaki Teftiş Kurulunu oluşturma amacı içerisinde; mesleki hassasiyetleri gözeterek, Büyükşehir Belediyemizin Stratejik Planı ve Performans Programı çerçevesinde; özelde İstanbul halkına, genelde bütün ülke insanına faydalı olmaktır.

Vizyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerin belirlenen misyonumuz ekseninde en başarılı şekilde uygulanmasını sağlamak üzere; AB standartları kapsamında Avrupa Büyükşehirlerinin yönetimlerinde uygulanan denetim ilke, standart ve stratejiler bağlamında uyumlaşmasını gerçekleştirerek, ülkemiz yerel yönetimlerine örnek teşkil edecek Teftiş Kurulunu oluşturmaktır.